Limba RomanaEnglish

Protectia mediului


SC AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA SA detine Autorizatie de Mediu nr. 61/8.03.2012 valabila pana la data de 8.03.2022.
SC AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA SA se conformeaza la normele legale in vigoare, cat si la strategia ECO – EFFICIENCY pe probleme de mediu a grupului Airbus Helicopters si a concernului Airbus.

Protectia mediului este o prioritate pentru compania noastra si respecta urmatoarele principii:
- AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA se angajeaza ca produsele si activitatile companiei sa respecte cerintele legale si de reglementare;
- AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA evalueaza aspectele de mediu si stabileste actiuni pentru reducerea/eliminarea impacturilor semnificative de mediu care sunt concretizate intr-un Program de Management de Mediu;
- AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA promoveaza transparenta, raportarea regulata a performantei de mediu concretizate prin inregistrari de mediu care se transmit la autoritatile locale/nationale de mediu, cat si catre grupul Airbus Helicopters si concernul Airbus;
- AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA are cerinte si asteptari privind protectia mediului atat de la furnizorii sai de produse cat si de servicii;
- Angajatii AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA sunt instruiti pe probleme de mediu si sunt responsabili pentru protectia mediului in zonele in care lucreaza.

Procesele tehnologice pentru activitatile de reparatii, revizii aeronave se desfasoara intr-o hala de productie care cuprinde si ateliere anexe (magazie piese componente, magazie substante periculoase, atelier de vopsire pentru retusuri piese elementare de dimensiuni mici dotat cu o etuva de vopsire cu instalatie de exhaustare).

Se monitorizeaza anual emisiile de noxe eliminate in atmosfera.

Deseurile (nepericuloase si periculoase) sunt colectate selectiv, depozitate in locuri special amenajate si predate la unitati autorizate pentru colectare.

Procesele tehnologice, cat si produsele rezultate din activitatea AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA, nu genereaza un impact semnificativ asupra sanatatii populatiei si asupra mediului inconjurator.

Incepand cu 15 iulie 2012, AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA opereaza si un Sistem de management de mediu, implementat conform cerintelor standardului ISO 14001. In acest sens:
- s-a definit Politica de mediu a companiei, aprobata de Directorul General - D-nul Serge DURAND (Politica de mediu);
- s-au documentat atributii la nivel de post de lucru si s-a creat o structura interna cu responsabilitati multiple in vederea operarii eficace a Sistemului de management de mediu (Responsabilitati Comitet de mediu);
S-a obtinut certificarea Sistemului de managent de mediu in luna noiembrie 2012, in parteneriat cu organismul de certificare Bureau Veritas.

Aspectele de mediu semnificative sunt monitorizate de AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA in concordanta cu prevederile Autorizatiei de mediu nr. 61/08.03.2012. Rezultatele masurate referitoare la nivelul emisiilor de poluanti de la vopsitorie arata incadrarea in V.L.E.- legea 278/2013 si se situeaza sub pragurile de alerta – Ordin 756/1997.

Evidenta deseurilor este realizata lunar conform Legii 211/2011 si HG 856/2002, fiind desemnat si instruit un Responsabil pentru gestiunea deseurilor. De asemenea, AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA a introdus in cadrul Programului de management de mediu un capitol referitor la prevenirea generarii deseurilor, reducerea cantitatii si a gradului de periculozitate a substantelor folosite, stabilind obiective, indicatori si tinte pentru anul 2018.

La sediul companiei este disponibil permanent un Registru de sugestii si reclamatii, in care pot fi consemnate eventuale observatii ale tertilor (inclusiv comunitatea locala) cu privire la impactul activitatilor AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA asupra mediului.

AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA isi asuma pe deplin misiunea continua de protectie a mediului si prevenire a poluarii!

Download

Politica de mediu

11 Ianuarie 2019